TABLE 2

Univariate Associations for Receipt of Spirometry (N = 2688)

Variable≥1 Spirometry Claim (n = 612)No Spirometry Claim (n = 2076)P
Patient age, mean ± SD, y12.4 ± 3.712.0 ± 3.4.01
Male, n (%)351 (57)1158 (56).49
Persistent asthma, n (%)269 (44)388 (19)<.01
Medicaid insurance, n (%)58 (9)266 (13)≤.001