TABLE 5.

Mean WeeFIM Scores ±SD in SMA Patients

DomainsMaximum ScoreSMA ISMA IISMA IIIaSMA IIIbP Values
Self-care569.5 ± 1.931.3 ± 11.145.6 ± 10.143.5 ± 14.1I vs II, <.001*; II vs IIIa, .325; IIIa vs IIIb, .014*
Mobility355.0 ± 0.010.8 ± 7.016.7 ± 5.618.2 ± 12.1I vs II, <.001*; II vs IIIa, .555; IIIa vs IIIb, .003*
Cognition3515.8 ± 8.029.4 ± 4.631.8 ± 4.633.73 ± 3.3I vs II, .006*; II vs IIIa, .258; IIIa vs IIIb, .715
Total12630.3 ± 8.472.2 ± 19.094.0 ± 16.197.0 ± 24.2I vs II, <.001*; II vs IIIa, .456; IIIa vs IIIb, .009*
  • * Statistically significant difference.