TABLE 2

List of the Types, Uses, and Appropriateness of Antidotes

AntidoteToxicantAppropriate
Oxygen (40)Carbon monoxide (40)Yes
N acetyl cysteine (37)Acetaminophen (37)Yes
Biperiden (7)Antipsycotics (4)Yes
Metoclopramide (2)Yes
Antiepileptic drugs (1)Yes
Naloxone (7)Opioids (6)Yes
Detergent (1)No
Flumazenil (4)Benzodiazepine (2)Yes
Atropine, propranolol, and barbiturate (1)No
Ketazolam, escitalopram, and otilonio bromuro (1)No
K vitamin (4)Pesticides (2)Yes
Coumarin drugs (2)Yes
Diphenhydramine (3)Antipsycotics (2)Yes
Metoclopramide (1)Yes
Hydroxocobalamin (2)AcrylonitrileYes
Physostigmine (2)AntimuscarinicYes
Mixed scopolamine, hyoscyamine, and atropineYes
Dimercaptosuccinic acid (1)LeadYes
Pralidoxime (1)OrganophosphateYes
Octreotide (1)SulfonylureaYes
Glucose (1)InsulineYes
Methotrexate (1)Folic acidYes
Phytomenadione/phytonadione (1)WarfarinYes
Paraffin oil (1)AcetoneNo
Tropatepine (1)RisperidoneNo
Pseudoephedrine (1)TadalafilNo
Thiamine (1)Mixed ethanol and cannabisNo