TABLE 2

QUADAS-2 Risk of Bias Assessment

StudyRisk of BiasApplicability Concerns
Patient SelectionIndex TestReference StandardFlow and TimingPatient SelectionIndex TestReference Standard
Reali et al21LLLLLLL
Liu et al22HLLULLL
Esposito et al14HLLLLLL
Shah et al15LLLLLLL
Caiulo et al23LLLLLLL
Seif El Dien et al24HHLHLLL
Iuri et al16LLLLLLL
Copetti and Cattarossi13LLLLLLL
  • QUADAS-2, Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2. L, low; H, high; U, unclear.